Server Aktualne.cz přechází na novou vylepšenou verzi rozesílání zpráv pro elektronické čtečky Amazon Kindle.
Stará testovací verze bude v provozu ještě do 30. června a je nutné se z ní odhlásit zasláním e-mailu s předmětem “ODHLASIT” na adresu kindle@aktualne.cz. Po 30.6.2011 bude provoz testovací verze ukončen.
Nová verze nabízí několik vylepšení, zde uvádíme jejich stručný přehled:

  • Můžete si nastavit, kdy chcete zprávy do čtečky dostávat.
  • Můžete odebírat jen rubriky, které vás zajímají.
  • Vylepšený proces objednání odběru zpráv.
  • Vylepšené formátování textů.
  • Zprávy jsou členěny podle rubrik.
  • V úvodu vydání najdete přehledný obsah.
  • Jednotlivá vydání zpráv se automaticky archivují, takže je nemusíte ze čtečky mazat ručně.
  • Rychlejší stahování zpráv do čtečky.

Novou verzi si můžete objednat na stránce:
http://kindle.centrum.cz

Více informací se dočtete na serveru Aktualne.cz v článcích:
Končíme s testy, vylepšili jsme Aktuálně.cz pro Kindle
Aktuálně.cz pro čtečku Kindle, zdarma každý den

 


Další zdroje článků, novin a knih pro vaši elektronickou čtečku Amazon Kindle hledejte na stránce “Čtení zdarma – zdroje

Postupy pro vytvoření, nastavení a spárování účtu se čtečkou Kindle naleznete v těchto návodech:

Založení účtu na Amazon.com

Propojení Kindle s účtem na Amazonu

Jak na zasílání a konverzi dokumentů pomocí emailů @free.kindle.com, @kindle.com

Jestli ještě nemáte svou vlastní čtečku, můžete si ji objednat přímo na stránkách Amazon.com podle detailního návodu “Jak objednat?

Objednání čtečky Kindle od Amazon.com je stále výhodné, více v článku: Objednat Kindle z USA se stále vyplatí i po snížení limitu DPH