Eink technologie

Zásadní rozdíl oproti běžným LCD displejům spočívá ve spotřebě energie pro zobrazení obrazu. Běžný LCD displej stále spotřebovává energii, aby výsledný obraz byl vidět. E-ink displej potřebuje energii jen po dobu vykreslování obrazu. Jakmile je obraz jednou na displeji zobrazen, další energie pro jeho udržení již není třeba. Proto mají čtečky s E-ink displejem několikanásobně vyšší výdrž baterie než čtečky s LCD displeji. Zařízení s LCD displeji vydrží na jedno nabití řádově hodiny až desítky hodin a u čteček s E-ink displeji jsou to řádově dny až týdny. Amazon Kindle vydrží na jedno nabití až 4 týdny. Viz technické specifikace.

Historie a vývoj

Vývoj E-ink technologie začal již v roce 1975 ve výzkumném centru PARC (Palo Alto Research Centrum) firmy Xerox. Vytvořili gumové pouzdro, které obsahovalo milióny malých vodivých plastových kuliček naplněných olejem, jejichž průměr byl menší než 100 mikronů,které byly vloženy do dutin naplněných olejem. Polovina kuličky měla černou barvu a druhá polovina bílou. Pod tímto pouzdrem byla deska s elektronickými obvody, která pomocí elektrického náboje otáčela kuličky a tak vytvářela potřebné vzory. Energie byla dodávána pouze ve chvíli, kdy zobrazování probíhalo. Tato první technologie dostala název Gyricon podle anglického slova “gyrate”, které znamená kroužit nebo otočit.

I když se s technologií experimentovalo již v roce 1975, vývoj dále nepokračoval až do roku 2000, kdy firma Xerox založila dceřinou společnost Gyricon Media Inc., která si kladla za cíl komerční rozšíření Gyricon technologií. První praktické využití bylo zaměřeno na obchodní sektor, například reklamy v supermarketech, jejichž hlavní výhodou je především snadná aktualizace obsahu pomocí PC. Rozlišení (hustota) tisku se zatím pohybuje v rozmezí 200 – 300 bodu na palec.

Další společností, která se technologií elektronického papíru zabývala, byla společnost MIT (Massachusetts Institute of Technology). Tato společnost se ubírala trochu jinou cestou a snažila se více přiblížit klasickému papíru. Tak vznikla koncem roku firma E Ink, která získala potřebné patenty spojené s touto technologií (převážně od firmy Xerox) a mohla zahájit výzkum a vývoj v oblasti elektronického inkoustu.
První výsledky výzkumu se dostavily v roce 2000 v podobě výrobku Immedia. Jednalo se o informační tabule, využitelné v interiérech (supermarkety, nádraží atd..),které se daly snadno měnit na dálku přes internet atp…
V současné době pracuje firma E Ink na dalších projektech, které tuto technologii vylepšují. Hlavně na vývoji displejů například pro mobilní telefony.

Jak E-Ink technologie funguje?

Elektronický inkoust je speciální tekutina, která může být nanesena na jakýkoli povrch. Původní koncept byl tento: v modrém roztoku nalitém v takzvaných mikrokapslích, menších než lidský vlas, plavaly milióny bílých mikročástic, které se podobně jako u technologie Gyricon přesouvaly na vrchol nebo spodek mikrokapsle působením elektrického náboje. Tak vznikaly, za pomoci střídání kladného nebo záporného elektrického náboje, bílé nebo modré body, ze kterých se skládal výsledný obraz. To je hlavní rozdíl oproti řešení od Xeroxu, který používal mikrokapsle z barevných polovin.

Díky malé velikosti mikrokapslí je možné je nanést na libovolný povrch od kovů až po papír a lze pomocí nich vytvářet i složité obrazce ve vysokém rozlišení. Kontrastem a odrazem se již vyrovnají dnešním tiskovinám a jsou dobře čitelné ze všech úhlů.

Od vynálezu E-inku zbývá již jen málo ke vzniku elektronického papíru. Jedná se o tenké pružné digitální zařízení, které spojuje výhody klasického papíru a moderních technologií.

Počátkem roku 2002 začala firma E Ink spolupracovat se společností Toppan Printing Company, Ltd., která se zabývá výrobou barevných filtrů, používaných v plochých displejích. Vývoj elektronického papíru stále pokračuje a jeho využití již není jen na reklamních plochách, ale poslední dobou se stále více využívá v oblasti knihovnictví. Cílem je ulehčit čtenářům přístup k elektronickým dokumentům při zachování vlastností klasického papíru. Elektronické knihy se v budoucnu pravděpodobně stanou velkou konkurencí knih z klasického papíru. Jedno zařízení dokáže pojmout tisíce knih a navíc je možné knihy doplňovat a aktualizovat pomocí internetu či nahrávat přímo z PC. Další výhodou je možnost čtenáře měnit velikost písma fonty atd..

Výhody:

  • Výborná čitelnost ze všech úhlů i na přímém slunci.
  • Malá spotřeba energie
  • Displej není podsvícen jako u klasických LCD displejů a nezatěžuje oči jako běžné displeje a monitory
  • Možnost použití “offline” bez spotřeby energie.
  • Lepší orientace v publikacích (vyhledávání, záložky, štítky, atp..)

Nevýhody:

  • Pomalá změna obrazu. Technologie zatím nedokáže plně nahradit běžné LCD/CRT displeje například k přehrávání filmů,protože ke změně stavu mikročástic v kapslích může docházet přibližně 10x za vteřinu, což je pro přehrávání filmů stále málo. Pro plynulé přehrávání filmů je potřeba obnova cca 25x za vteřinu. Pro nenáročné animace nebo změny textu je tato frekvence dostatečná.
  • Málo dostupných elektronických knih v českém jazyce.