Pro připojení Kindle k Wi-Fi sítí postupujte následujícím způsobem:

 1. Přejděte na stránku s nastavením pomocí tlačítek Home > Menu a zvolte položku Settings.
 2. Na první straně vyberte Wi-Fi Settings a zvolte view.
 3. Zobrazí se přehled nalezených Wi-Fi sítí.
   Sítě, které nejsou označeny zámečkem, jsou volně dostupné a pro připojení nemusíte znát heslo.
   Sítě, označené zámečkem jsou zabezpečené a k jejich připojení je třeba znát heslo.
 4. Zvolte síť, ke které se chcete připojit a zadáním Connect.
   K nezaheslované síti, která není označena zámečkem se připojíte a není potřeba žádné další nastavování.
   U zaheslované sítě označené zámečkem budete dotázáni na heslo. Pro zadání speciálních znaků a symbolu použijte klávesu Sym
 5. Připojit se můžete také ke skryté síti, která se v seznamu nezobrazuje. K tomu potřebujete znát Název sítě a heslo.
   V okně se seznamem nalezených sítí dole zvolte enter other Wi-Fi network (Vstup do jiné Wi-Fi sítě) Vyplňte název sítě Network name, heslo Password a zvolte submit.
 6. Jestliže se připojení nezdaří, bude nutné ještě nastavit další parametry sítě pomocí volby advanced. Zde zvolíte, jestli dostáváte adresu automaticky z DHCP serveru nebo ne. Dále typ zabezpečení WEP, WPA, WPA2.
   V případě, že síť nemá DHCP server je nutné znát síťovou IP adresu a vyplnit ji. IP adresu získáte od poskytovatele připojení. Jestli síť podporuje DHCP, adresa vám bude automaticky přidělena.
   Dále vyberte typ zabezpečení, který používá síť, ke které se chcete připojit. Na výběr máte mezi none (žádné), WEP, WPA, WPA2. Tuto informaci také získáte od svého poskytovatele připojení.
   Některé sítě používají takzvané filtrování pomocí MAC adres. To znamená, že jestliže se k takové síti chcete připojit, musíte nejdříve přidat adresu zařízení mezi povolené adresy. Adresu přidáte, pokud máte k těmto nastavením přístup nebo ji sdělte svému poskytovateli připojení a on ji přidá k povoleným.
 7. MAC adresu vašeho Kindlu zjistíte v nastavení Home > Menu a zvolte Settings.
   Zde uvidíte položku Device info (informace o zařízení), která obsahuje řádek WiFi MAC Address. Tuto adresu si poznamenejte a předejte správci sítě pro povolení.
 8. Jestliže se jednou k Wi-Fi síti připojíte, Kindle si nastavení zapamatuje a kdykoli budete v dosahu sítě, automaticky se k ní připojí. V případě, že bude dostupných více sítí, ke kterým jste byli již připojeni připojí se k té, ke které jste byli připojeni naposledy.
 9. Když si nepřejete, aby se Kindle připojoval k sítí automaticky, najděte si síť v seznamu Wi-Fi sítí a zvolte forget (zapomenout)
   Kindle se již nebude k síti automaticky připojovat a v případě, že se k síti budete chtít znovu připojit, musíte to udělat ručně, stejně jako kdybyste se k síti připojovali poprvé.

Na stránkách Amazon.com je k dispozici podrobný návod v angličtině včetně videa zde: Návod + video pro připojení k Wi-Fi od Amazonu (EN)