Jestliže uvažujete o koupi elektronické čtečky Amazon Kindle, ale chtěli byste si čtečku nejprve vyzkoušet, můžete si ji zapůjčit v Ústřední knihovně Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Bližší info se dočtete na webu knihovny v tomto článku: http://knihovna.phil.muni.cz/aktuality/kindle