Omezený 3G internet v některých zemích!

Podle informací z článku zde: kindle.ipadlibrarystore.com, který se touto problematikou zabývá podrobněji a tabulky, kterou uvádí britský Amazon zde:  amazon.co.uk, je neomezený internet dostupný pouze v 61 zemích. Níže uvádím tabulku z webu Amazonu, která obsahuje seznam zemí, kde je 3G internet neomezený. Údajně je dostupný i v některých zemích, které nejsou v této tabulce…